The reports

Pagina 1 di 1
30/04/2023 | Portnership

INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.

„Okvirna inicijativa za poticanje održivog razvoja jadranskih malih luka“ (engl. „Framework Initiative Fostering the Sustainable Development of Adriatic Small Ports“) provest će koordiniranu inicijativu koja podržava integrirani i održivi razvoj malih luka u strateškoj perspektivi, omogućavajući im tako da budu proaktivni društveno-ekonomski pokretači razvoja na jadranskim obalama. Takav strateški cilj zahtijeva višestrani pristup, uključujući usvajanje konkretnih pilot-akcija, kao i utvrđivanje prioritetnih tema koje treba promovirati u cjelokupnoj strategiji. Prioriteti će se odrediti pristupom odozdo prema gore, koji uključuje lokalne i nacionalne dionike od …

31/03/2023 | CAscadeR1

Izvještaj o provedbi projekta CASCADE

Projekt CASCADE imao je za cilj razviti skup usklađenih i koordiniranih akcija za poboljšanje znanja, ocjenu kvalitete i procjenu ranjivosti kopnenih, obalnih i morskih ekosustava u Italiji i Hrvatskoj s konačnim ciljem obnove ugroženih vrsta i pružanjem potpore integralnom upravljanju obalnim područjem. Projekt se provodio na ukupno 11 pilot područja na kojima se nastojalo procijeniti biološku raznolikost morskih ekosustava, uspostaviti akcije obnove ugroženih vrsta, kao i procijeniti utjecaj ekstremnih događaja na ekosustave. Uz navedeno, projektnim aktivnostima nastojala se podići svijest o onečišćenju i zagađenju morskih ekosustava zbog (ne)svjesnog ljudskog utjecaja. Vo…

Completed and useful